prof. mr. P.A.M. (Pieter) Verrest
Pieter Verrest is hoogleraar straf(proces)recht aan de EUR en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag.

mr. T.B. (Tamara) Trotman
Tamara Trotman is thans raadsheer in het gerechtshof Den Haag en vanaf 1 april 2023 raadsheer in de Hoge Raad. Beide auteurs zijn tevens redacteur van Boom Strafblad.
  • Samenvatting

      De LOVS-Adviesgroep Hoven heeft het initiatief genomen om een serie discussiebijeenkomsten bij de sectoren strafrecht van de gerechtshoven te organiseren. De auteurs van dit artikel verzorgden samen een eerste bijeenkomst bij het Hof Den Haag, waarna Pieter Verrest de reeks voortzette op de vier zittingslocaties van de andere hoven. Doel van de bijeenkomsten was om aan de hand van een aantal stellingen over consistente straftoemeting reflectie te bewerkstelligen in de rechtspraak. In dit artikel wordt verslag gedaan van hetgeen in de discussie over consistentie in straftoemeting tijdens de bijeenkomsten naar voren kwam. Daarbij wordt de opzet gevolgd van de discussiebijeenkomsten, waarin aan de hand van stellingen over consistente straftoemeting is gesproken. Vervolgens komen we tot een analyse. We besluiten onze bijdrage daarom met enkele gedachten over verandering.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.