Bsb_cover Rss

Boom Strafblad

Boom Strafblad (BSb) is de voortzetting van het algemeen strafrechtelijke tijdschrift Strafblad. Met dezelfde redactie als voorheen beoogt Boom Strafblad een tijdschrift te zijn waarin het strafrecht en de strafrechtspleging in hun volle breedte wordt belicht. Zowel vanuit wetenschappelijk perspectief als vanuit het perspectief van de praktijk. Hierbij hanteert Boom Strafblad een thematische aanpak. Voor elk afzonderlijk nummer wordt een aantal ter zake deskundige auteurs gezocht voor het schrijven van een bijdrage, zodat het centrale thema telkens vanuit zoveel mogelijk relevante perspectieven wordt belicht. In aanvulling daarop bevat elk nummer ruimte voor een of meer op zichzelf staande bijdragen.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Redactie

prof. mr. J.H. Crijns (Hoofdredactuer, Universiteit Leiden), prof. dr. D. Van Daele (KU Leuven), prof. mr. dr. M.F.H. Hirsch Ballin (Vrije Universiteit Amsterdam), mr. E. Huls (Defence for Children), mr. A. de Lange (Hof Den Haag), mr. dr. P.P.J. van der Meij (Cleerdin & Hamer Advocaten), mr. T.B. Trotman (Hoge Raad der Nederlanden), prof. mr. P.A.M. Verrest (Erasmusuniversiteit Rotterdam), mr. S.R. Bakker (redactiesecretaris), en mr. M. Samadi (redactiesecretaris)