Nts_2666-6553_2020_035_001
Rss

Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht

Meer op het gebied van Strafrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Voorwoord

Voorwoord

Van de redactie

Vernieuwing

Artikel

Hoe handhaafbaar wordt de nieuwe IMVO-wetgeving en welke lessen biedt de handhavingspraktijk van de Europese Houtverordening?

Trefwoorden maatschappelijk verantwoord ondernemen, handhaving, Houtverordening, due diligence, mensenrechten en milieu
Auteurs Mr. S.A. (Shanne) Verkerk
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage wordt aan de hand van de eerste gepubliceerde strafrechtelijke veroordeling voor het overtreden van de Houtverordening en een bespreking van overige handhavingszaken een inkijk gegeven in de handhavingspraktijk van deze wetgeving. Ook wordt bezien of uit deze handhavingspraktijk lessen kunnen worden getrokken. Tegen die achtergrond worden de verplichtingen uit de nieuwe IMVO-wetsvoorstellen en mogelijkheden tot bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van die wetten uiteengezet. Deze voorstellen zetten in op due diligence in de bedrijfsketen op het gebied van milieu en mensenrechten, waaronder dwangarbeid. Een goede afstemming tussen het bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsstelsel voor handhaving op maat is daarbij gewenst.


Mr. S.A. (Shanne) Verkerk
Mr. S.A. (Shanne) Verkerk is advocaat bij BenninkAmar Advocaten.
Artikel

Reactie op Duijst (NTS 2022/06): Geweldhandelingen tegen het hoofd

Trefwoorden feiten van algemene bekendheid, geweld tegen het hoofd, aanmerkelijke kans
Auteurs Drs. D. (Daan) Botter, Drs. P.M.I. (Pieter) Van Driessche en Prof. dr. ir. C.E.H. (Charles) Berger
SamenvattingAuteursinformatie

    In ‘Feiten van algemene bekendheid betreffende geweldhandelingen tegen het hoofd’ betoogt prof. Duijst dat rechters te gemakkelijk gebruik maken van ‘feiten van algemene bekendheid’ om tot een bewezenverklaring te komen. Het artikel suggereert dat de risico’s van geweld tegen het hoofd daarbij te hoog zouden worden ingeschat.
    Naar onze mening is het artikel deels gestoeld op tekortkomingen in de uitleg van de anatomie van het hoofd, de pathofysiologie na geweldsinwerkingen tegen het hoofd en de biomechanische aspecten. Hierdoor wordt onterecht geconcludeerd of minstens gesuggereerd dat de kans op ernstige of levensbedreigende schade door geweld tegen het hoofd laag zou zijn.


Drs. D. (Daan) Botter
Drs. D. (Daan) Botter is forensisch arts bij het Nederlands Forensisch Instituut.

Drs. P.M.I. (Pieter) Van Driessche
Drs. P.M.I. (Pieter) Van Driessche is forensisch patholoog bij het Nederlands Forensisch Instituut.

Prof. dr. ir. C.E.H. (Charles) Berger
Prof. dr. ir. C.E.H. (Charles) Berger is principal scientist bij het Nederlands Forensisch Instituut en bijzonder hoogleraar Criminalistiek aan de Universiteit Leiden.

Prof. mr. dr. W.L.J.M. (Wilma) Duijst
Prof. mr. dr. W.L.J.M. (Wilma) Duijst is hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht aan de Universiteit Maastricht.
Artikel

Access_open Kansgrootte en ervaringsregels bij voorwaardelijk opzet

Trefwoorden aanmerkelijke kans, risicocomponent, uiterlijke verschijningsvorm, kansinschatting, geweld tegen hoofd
Auteurs Mr. R. (Rob) ter Haar en Mr. S.E. (Sabine) van den Brink
SamenvattingAuteursinformatie

    Naar aanleiding van D. Botter, P.M.I. Van Driessche, C.E.H. Berger, ‘Reactie op Duijst (NTS 2022/06): Geweldshandelingen tegen het hoofd’, NTS 2023/04 en een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 1 juli 2022 (ECLI:NL:RBAMS:2022:3865) gaan de auteurs nader in op het verschil van mening tussen Duijst en de auteurs van het NFI, maar staan zij ook in meer algemene zin stil bij het leerstuk voorwaardelijk opzet en dan met name het belang en invulling van het begrip ‘aanmerkelijke kans’. Zij concluderen dat, hoewel Duijst een punt heeft, de soep niet zo heet behoeft te worden gegeten als zij wordt opgediend.


Mr. R. (Rob) ter Haar
Mr. R. (Rob) ter Haar is docent strafrecht Willem Pompe Instituut (UU) en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Overijssel.

Mr. S.E. (Sabine) van den Brink
Mr. S.E. (Sabine) van den Brink is coördinerend wetgevingsadviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Den Haag.
Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/07

HR 17 januari 2023, 21/01940, ECLI:NL:HR:2023:39

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/08

HR 24 januari 2023, 19/03845, ECLI:NL:HR:2023:91

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/09

HR 24 januari 2023, 21/03936, ECLI:NL:HR:2023:84

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/10

HR 24 januari 2023, 21/00984, ECLI:NL:HR:2023:68

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/11

HR 10 januari 2023, 21/01535, ECLI:NL:HR:2023:4

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/12

HR 10 januari 2023, 21/01304, ECLI:NL:HR:2023:20

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/13

HR 20 december 2022, 21/01822, ECLI:NL:HR:2022:1896

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/14

HR 20 december 2022, 21/01954, ECLI:NL:HR:2022:1862

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/15

HR 13 december 2022, 21/03186, ECLI:NL:HR:2022:1860

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/16

HR 13 december 2022, 21/01438, ECLI:NL:HR:2022:1854