Surinaams Juristenblad, Aflevering 1 2023

De grondslag(en) voor een billijke vergoeding bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen (artikel 1615x BW)

Joost Berculo en Sjef de Laat

Noten