Surinaams Juristenblad, Aflevering 1 2023

Mogelijkheid voor een gehuwde man en zijn buitenechtelijk meerderjarig kind om ondanks het erkenningsverbod van artikel 336 lid 1 sub f BW familierechtelijke betrekkingen te vestigen

Hariette Valpoort

Noten