Surinaams Juristenblad, Aflevering 1 2023

Het Hof van Justitie van Suriname in Ambtenarenzaken A-1009