05626684_covr Rss

Surinaams Juristenblad

Het Surinaams Juristenblad (SJB) wordt uitgegeven onder auspiciën van de Surinaamse Juristen Vereniging (SJV). De eerste editie vond plaats in augustus 1963 op initiatief van het toenmalig bestuur van de SJV. Vanaf 2023 wordt het SJB uitgegeven door Boom Juridisch in Den Haag.

Kopij kan worden gezonden aan het redactiesecretariaat, via redactie.sjb@gmail.com. Ook een auteursinstructie is verkrijgbaar via dit mailadres.

Redactie

mr. E.P. Rudge LL.M. (vz.), mr. H.R. Schurman (onder-vz.), mr. dr. G.N. Best, mr. S. Sheik Alibaks MSc AMELCA CPAML, mevr. mr. F.L. Patterson, F.A. Sharman LL.B. MPA MICL, mr. G.E.R. Adipoera, mevr. Mr. I.E.A. Tholen Bsc, mevr. I.H.D. Morsen LL.M. (leden)