Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Article

Kroniek van een aangekondigde revolutie: de hoofdlijnenbrief inzake constitutionele toetsing

Trefwoorden Constitutionele toetsing, Hoofdlijnenbrief, Gespreide toetsing, Artikel 120 Grondwet, Toetsingsverbod
Auteurs H.G. Hoogers
DOI
Auteursinformatie

H.G. Hoogers
Prof. mr. H.G. (Gerhard) Hoogers is als universitair hoofddocent verbonden aan de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is (honorair) hoogleraar vergelijkend staatsrecht aan de Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg en senior juridisch adviseur bij de ministeries van EZK en LNV.
  • Samenvatting

      In deze beschouwing staat de hoofdlijnenbrief inzake constitutionele toetsing van de regering en de daarin ontvouwde beleidsvoornemens centraal. Ik zal kort de inhoud ervan bespreken en dan een aantal zaken nader analyseren, te weten de keuze voor een gespreide vorm van toetsing en daaraan gekoppeld de keuze voor toetsing aan de (klassieke) grondrechten, de keuze voor toetsing van formele wetgeving (en niet van verdragen) aan de Grondwet, de keuze voor het rechtsgevolg van buiten toepassing-lating bij strijdigheid met de Grondwet en het volledig ontbreken van een koninkrijksdimensie in de hoofdlijnenbrief. Ten slotte zal ik kort het beoogde eindmodel vergelijken met hetgeen in een aantal ons omringende staten bestaat, om te beoordelen in hoeverre Nederland meer in de pas zou gaan lopen met de rest van Europa dan thans het geval is. Het beëindigen van de Nederlandse uitzonderingspositie ten aanzien van de rechterlijke toetsing is immers een van de (impliciete) doelstellingen die al lange tijd deel van het debat is.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.