Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Article

Registratieverplichtingen en transparantie in het parlement

Trefwoorden parlement, transparantie, registratieverplichtingen, gedragscode, vrij mandaat
Auteurs P.P.T. Bovend’Eert
DOI
Auteursinformatie

P.P.T. Bovend’Eert
Prof. mr. dr. (Paul) Bovend’Eert is hoogleraar staatsrecht Radboud Universiteit Nijmegen.
  • Samenvatting

      Transparantie omtrent nevenfuncties, financiële belangen, giften en reizen op kosten van derden en de daarvoor geldende registratieverplichtingen voor leden van het parlement vormen de eerste stap in de totstandkoming van een effectief integriteitsbeleid in het parlement. Dit integriteitsbeleid is erop gericht belangenverstrengeling en corruptie in het parlement tegen te gaan. Daarnaast is het denkbaar om nevenfuncties en financiële belangen van Kamerleden, en het aanvaarden van giften en gunsten aan verdergaande restricties te onderwerpen door bepaalde gedragingen van Kamerleden te verbieden die betrekking kunnen hebben op belangenverstrengeling. Aan deze beide aspecten van integriteitsbeleid wordt in de navolgende bijdrage aandacht besteed. Verdere verduidelijking en aanscherping van registratieregels is wenselijk. Op het punt van transparantie verdient de verhouding tussen Kamerleden en lobbyisten bijzondere aandacht. Beide Kamers worstelen met toezicht op en handhaving van integriteitsregels. Op dat punt valt nog een flinke slag te maken.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.