18796664_covr Rss

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR) beoogt belangrijke staatsrechtelijke ontwikkelingen en thema’s te belichten. Daarbij wil het een podium zijn voor actuele, diepgravende en spraakmakende bijdragen over grondrechten, Europees en internationaal constitutioneel recht, politiek staatsrecht, wetgeving, rechterlijke organisatie en rechtsbescherming, Koninkrijksrelaties en decentralisatie.

Redactie

prof.mr. P.P.T. Bovend’Eert, prof.mr. J.L.W. Broeksteeg, mr.dr. M.L. van Emmerik, prof.mr. H.G. Hoogers, mr.dr. M.M. Julicher, prof.mr. R. de Lange, dr. G. Leenknegt, mr.dr. K.M. de Vries, mr.dr. E.Y. van Vugt (redactiesecretaris)