27726738_small Rss

Voetbal- & Sportjuridische Zaken

Voetbal- & Sportjuridische Zaken (VSZ) geeft juridische duiding aan en opinies over relevante en recente nationale en internationale sportjuridische ontwikkelingen met een bijzondere focus op voetbal. Het bespreekt onderwerpen als breakaway leagues, transfer- en arbeidsgeschillen in het voetbal,  portretrechten van atleten, sportsponsoring, vraagstukken omtrent zaakwaarnemers, selectiegeschillen, reglementswijzigingen alsmede misstanden in de sport zoals mensenrechtenschendingen in Qatar en grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. Het tijdschrift bevat onder andere wetenschappelijke artikelen, rechtspraakoverzichten en annotaties. De redactieleden zijn vanuit hun  professie ook veelal betrokken bij kwesties binnen het voetbal en de sport en zowel de wetenschappelijke expertise als praktijkkennis zijn optimaal aanwezig in  de redactie.

Redactie

Tim Wilms, Frans de Weger, Ben Van Rompuy, Dolf Segaar, en Niels Jansen