Arbeidsrechtelijke Annotaties, Aflevering 1 2022

Het meerderheidsvereiste en dispensatie bij het algemeen verbindend verklaren van cao-bepalingen

Mr. L.C.J. Sprengers

Noten