Tcr_0929-8649_2023_031_002_totaal_original1024_1_large
Rss

Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Moet een ‘goede’ advocaat ‘foute’ zaken weigeren?

Drie poortwachtersrollen van de advocaat

Trefwoorden poortwachter, advocaat, gedragsregels, beroepsethiek, artikel 13 Advocatenwet
Auteurs Jonathan Soeharno
SamenvattingAuteursinformatie

    Mag een advocaat de toegang tot het recht beperken? Over die vraag bestaat volop discussie, getuige de advocatuurlijke boycot van Russische cliënten, gevolgd door de weigering van de Haagse deken om een advocaat aan te wijzen. Deze discussie raakt het hart van de rechtsstatelijke rol van de advocaat: zorg dragen voor toegang tot recht. Dit artikel verkent drie poortwachtersrollen van de advocaat: (1) mitigeren wat de cliënt wil, (2) het tegengaan van (facilitering van) illegale activiteiten en (3) het tegengaan van (facilitering van) onwenselijke activiteiten.


Jonathan Soeharno
Prof. mr. dr. J.E. Soeharno is hoogleraar rechtspleging aan de Universiteit van Amsterdam en advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. te Amsterdam. Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en lid van het Hof van Discipline.
Artikel

Een bewijsrechtelijke puzzel met betrekking tot het bewijs van de inhoud van een overeenkomst

Trefwoorden bewijslastverdeling, bewijsrisico, maatstaf voor bewijswaardering, ‘voorshands bewezen, behoudens tegenbewijs’-constructie, bewijslevering
Auteurs Jurriaan de Haan
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel wordt onderzocht op welke partij het bewijsrisico rust bij een gemotiveerde betwisting waarbij de wederpartij niet zozeer de door de eisende partij gestelde feiten ontkent, maar andere feiten aanvoert die een ander licht op de zaak moeten werpen. Daartoe passeren verschillende visies op bewijslastverdeling de revue. Het standpunt wordt ingenomen dat ‘bewijslast’ en ‘bewijsrisico’ een twee-eenheid moeten blijven vormen. Verder worden verschillende oplossingen gesuggereerd voor het geval een dergelijke betwisting zich voordoet in de praktijk. Onder meer wordt bepleit dat de ‘voorshands bewezen, behoudens tegenbewijs’-constructie dan uitkomst kan bieden.


Jurriaan de Haan
Mr. dr. J.P. de Haan is senior raadsheer bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.
Artikel

De grenzen van de herkansingsfunctie van het hoger beroep

Trefwoorden herkansingsfunctie, Goede procesorde, rechtsverwerking, Hoger beroep, eiswijziging
Auteurs Joost van der Helm
SamenvattingAuteursinformatie

    Het Nederlandse hoger beroep biedt partijen de mogelijkheid hun standpunten in hoger beroep aan te passen of te wijzigen. Dat kan in strijd komen met het beginsel dat al in de dagvaarding in eerste aanleg de vordering en het verweer wordt besproken en kan ertoe leiden dat in eerste aanleg onnodig werk is verricht.
    Aan de hand van de relevante literatuur en jurisprudentie wordt onderzocht waar de grenzen van de herkansingsfunctie liggen. Die grenzen liggen in de goede procesorde en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Toch is de mogelijkheid van een herkansing het uitgangspunt in hoger beroep.


Joost van der Helm
Mr. drs. J.J. van der Helm is raadsheer in het gerechtshof Den Haag.
Kroniek

Cassatie

Auteurs Maartje Möhring en Sikke Kingma
Auteursinformatie

Maartje Möhring
Mr. M.E.A. Möhring is advocaat in de cassatiesectie van Pels Rijcken.

Sikke Kingma
Mr. drs. S.M. Kingma is cassatieadvocaat bij Pels Rijcken en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Verslag

Omvang en kwaliteit van processtukken; bondiger is beter

Verslag van de voorjaarsvergadering 2022 van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

Auteurs Jim van Mourik en Maaike van de Ruitenbeek
Auteursinformatie

Jim van Mourik
Mr. J. van Mourik is promovendus burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Maaike van de Ruitenbeek
M.J. van de Ruitenbeek is zittingsgriffier bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.