Tcr_0929-8649_2023_031_002_totaal_original1024_1_large
Rss

Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Boekbespreking

Access_open Het rechterlijk bevel en verbod als remedie

Auteurs Constant van Nispen
Auteursinformatie

Constant van Nispen
Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen is emeritus hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de VU.
Artikel

Ambtshalve toetsing van Europees consumentenrecht en instrumentalisering van burgerlijk procesrecht: reactie op Bert van Schaick

Trefwoorden effectieve rechtsbescherming, consumentenbescherming, verstekzaken, procesrechtelijke beginselen, rechterlijke onpartijdigheid
Auteurs Anna van Duin en Candida Leone
SamenvattingAuteursinformatie

    Het artikel gaat in op de interactie tussen EU-recht en nationaal burgerlijk procesrecht, met name de ambtshalve toetsing van Europees consumentenrecht.
    Bert van Schaick noemt dit een ‘invasieve exoot’ die botst met traditionele procesrechtelijke beginselen. De auteurs bekritiseren deze visie; zij zien ambtshalve toetsing als essentieel voor effectieve rechtsbescherming, in het licht van de procedurele en materiële ongelijkheid tussen consumenten en hun professionele wederpartijen (veelal schuldeisers in verstekzaken). De auteurs benadrukken dat ambtshalve toetsing de verwezenlijking van materiële rechten als doel van het procesrecht ondersteunt en een eerlijke procedure waarborgt, zonder afbreuk te doen aan de onpartijdigheid van de rechter.


Anna van Duin
Mr. dr. J.M.L. van Duin is universitair docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Candida Leone
Dr. C. Leone is universitair hoofddocent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
Artikel

Naschrift bij Van Duin en Leone

Trefwoorden procesrechtelijke autonomie, procesrechtelijke versus materieelrechtelijke conformiteit
Auteurs Bert van Schaick
SamenvattingAuteursinformatie

    Deze bijdrage is een naschrift bij de reactie van Van Duin en Leone.


Bert van Schaick
Prof. mr. A.C. van Schaick is cassatieadvocaat bij Linssen c.s. advocaten te Tilburg en hoogleraar Privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan Tilburg University.

Eveline Nootenboom-Lock
Mr. C.E.M. Nootenboom-Lock is lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Kroniek

Mediation

Auteurs Peter Ingelse en Nelleke van Thiel-Wortmann
Auteursinformatie

Peter Ingelse
Mr. P. Ingelse is MfN-registermediator bij ReulingSchutte te Amsterdam.

Nelleke van Thiel-Wortmann
Mr. P.A.T.N. van Thiel-Wortmann is MfN-registermediator bij ReulingSchutte te Amsterdam.
Verslag

De invloed van het onbewuste op het rechterlijk oordeel

Verslag van de voorjaarsvergadering 2023 van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

Auteurs Jim van Mourik en Maaike van de Ruitenbeek
Auteursinformatie

Jim van Mourik
Mr. J. van Mourik is promovendus burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Maaike van de Ruitenbeek
M.J. van de Ruitenbeek is zittingsgriffier bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.