Family & Law, september 2013

Bespreking dissertatie van mr. J.H.M. ter Haar met de titel 'Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen'

Prof. mr. Tea Mellema-Kranenburg

Noten