Handicap & Recht

Article

VN-verdrag Handicap en de eigen betalingen en eigen bijdragen in het Nederlandse zorgsysteem

Trefwoorden Zorgkosten, VN-verdrag Handicap, Eigen bijdrage, Behoorlijke levensstandaard, Participatie
Auteurs Mr. M.Ph.H. van Hoeve
DOI
Auteursinformatie

Mr. M.Ph.H. van Hoeve
Mr. M.Ph.H. (Margit) van Hoeve is bestuurslid bij de Coalitie voor Inclusie.
  • Samenvatting

      Dit artikel onderzoekt de stapeling van zorgkosten voor mensen met een beperking. Waar bestaat deze stapeling uit, hoe ontstaat de stapeling en hoeverre ondervinden mensen met een levenslange en levensbrede beperking hier last van? Dit wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Vervolgens gaat het artikel in op hoe deze stapeling van zorgkosten zich verhoudt tot het VN-verdrag Handicap. Het VN-verdrag Handicap geeft in diverse artikelen een kader voor participatie in de samenleving. Dat gaat onder andere over het recht op persoonlijke assistentie en wie de kosten daarvan moet dragen. Waartoe is de overheid verplicht in de ondersteuning van mensen met een beperking? Is het passend dat hoge zorgkosten in verband met een handicap of chronische ziekte voor eigen rekening komen? Het artikel sluit af met een beantwoording van de vraag: ‘wat is er nodig om de eventuele onrechtvaardig­heden veroorzaakt door het systeem, op te heffen.’

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 19,75 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 19,75 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.