Screenshot_2019-07-02_at_09.10.47_large Rss

Justitiële verkenningen

Justitiële verkenningen is een gezamenlijke uitgave van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (het WODC) en Boom juridisch. Het signaleert en beschrijft in een vroeg stadium ontwikkelingen op het zeer brede terrein waarop het Ministerie van Veiligheid en Justitie als wetgever respectievelijk beleidsmaker actief is. Justitiële verkenningen vormt dan ook de onmisbare schakel tussen beleidsmakers enerzijds en professionals die in hun dagelijkse praktijk met dat beleid te maken krijgen anderzijds.

De redactie van Justitiële verkenningen bestaat uit: R. Bleumink MA, prof. mr. dr. M.M. Boone, dr. A.G. Donker, M. van der Meer Msc, dr. J. van Onna, dr. B. van der Vecht, dr. J.A. van Wilsem en dr. S. Zebregs.

Door de actualiteit en de diepgravendheid heeft Justitiële verkenningen zich als een uitstekende uitgave bewezen. Het tijdschrift biedt voor diegenen die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met al de beleidsterreinen waarop het Ministerie van Veiligheid en Justitie actief is of kan worden, nuttige en betrouwbare informatie.

Vragen aan de redactie kunt u mailen naar mw. drs. A.T.H. van der Schee, jv@boom.nl. Ook de auteursinstructies zijn op te vragen bij de redactiesecretaris.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Redactie

R. Bleumink MA, prof. mr. dr. M.M. Boone, dr. A.G. Donker, M. van der Meer Msc, dr. J. van Onna, dr. B. van der Vecht, dr. J.A. van Wilsem, dr. S. Zebregs