Law and Method, november 2015

Recht en Utilisme Een pleidooi voor het utilisme als richtlijn voor de wetgever

Jaap Hage

Noten