Law and Method, augustus 2023

Naar een gedragseconomie van het recht

Marin Coerts, Berber Laarman, Jacobien Rutgers, Wolf Sauter en Arjen van Witteloostuijn

Noten