Law and Method, september 2023

Progress in Legal Methodology – A Methodological Assessment of Six PhD Theses

Sanne Taekema en Bart van Klink

Noten