Maandblad voor Vermogensrecht, Aflevering 2 2020

Het toepassingsbereik van de klachtplicht

Mr. J.J. Valk

Noten