Maandblad voor Vermogensrecht

Article

Wanneer experts zelf onderwerp van onderzoek zijn

Aansprakelijkheid van gerechtelijke en buitengerechtelijke deskundigen

Trefwoorden beroepsaansprakelijkheid, deskundigenbericht, expertiserapport, deskundige, zorgplicht
Auteurs Mr. S.M. Bordewijk en Mr. S. Colsen
DOI
Auteursinformatie

Mr. S.M. Bordewijk
Mr. S.M. Bordewijk is advocaat bij WIJ Advocaten te Amsterdam.

Mr. S. Colsen
Mr. S. Colsen is advocaat bij WIJ Advocaten te Amsterdam.
  • Samenvatting

      De gerechtelijke of gezamenlijk aangezochte deskundige dient zijn taak onpartijdig en naar beste weten te volbrengen en te handelen als een redelijk handelend en redelijk bekwaam deskundige. De partijdeskundige mag in beginsel afgaan op door opdrachtgevers verschafte informatie en is niet verplicht hoor en wederhoor toe te passen.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.