15701247_covr Rss

Onderneming en Financiering

Onderneming en Financiering (O&F) is een gedegen en opiniërend tijdschrift waarin bijdragen worden opgenomen over onderwerpen op het terrein van het (internationale) ondernemingsrecht, het financieel recht en de financieringspraktijk. Ook wordt aandacht besteed aan belangrijke fiscale ontwikkelingen op deze rechtsgebieden. Het tijdschrift biedt ruimte voor zowel wetenschappelijke artikelen als voor besprekingen van voor de rechtspraktijk relevante onderwerpen.

Kopij kan worden gezonden aan redactiesecretaris Mark Oldenzaal, via redactiesecretarisOenF@outlook.com. Ook een auteursinstructie is verkrijgbaar bij de redactiesecretaris.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Extra materiaal

Artikel ter inzage

Redactie

Prof. dr. J.N. Bouwman, mw. mr. V.Y.E. Caria, mr. C. de Groot, mr. dr. H. Koster, mr. dr. A. van der Krans, mr. dr. A.J.F. Lafarre MSc, mr. M. Oldenburger (redactiesecretaris), prof. mr. W.J. Oostwouder, mr. M. Rongen, mr. H.J. Vetter, dr. mr. L.F.A. Welling-Steffens en prof. mr. dr. J.B. Wezeman