Recht der Werkelijkheid, Aflevering 3 2022

Een narratieve analyse van maatwerk in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Conflicterende betekenissen van maatwerk

Eline Marie Linthorst en Lieke Oldenhof

Noten