13806424_covr Rss

Recht der Werkelijkheid

Recht der Werkelijkheid (Journal of Empirical Research on Law in Action) is het tijdschrift voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht. Het tijdschrift vormt een interdisciplinair platform voor reflectie op het gebied van de rechtssociologie, rechtsantropologie, bestuurskunde, rechtseconomie en rechtspsychologie. Het richt zich in het bijzonder op vernieuwende empirisch-theoretische bijdragen over de maatschappelijke ontwikkelingen en de huidige betekenis van het recht. Het tijdschrift is gelieerd aan de Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht (VSR).

Journal of Empirical Research on Law in Action (Recht der Werkelijkheid) is a journal for the social science study of law. The journal provides an interdisciplinary platform for reflection in the fields of sociology of law, legal anthropology, public administration, legal economics and legal psychology. It focuses in particular on innovative empirical-theoretical contributions on social developments and the current meaning of law. The journal is affiliated with the Society for the Social Science Study of Law (VSR).

Voor vragen aan de redactie kunt u contact opnemen met dr. Danse de Bondt: D.A.M.debondt@uu.nl. Ook de auteursinstructies zijn op te vragen bij de redactiesecretaris.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Redactie

Mr. dr. Lisa Ansems, Dr. Danse de Bondt (redactiesecretaris), Mr. dr. Emanuel van Dongen, Dr. Nienke Doornbos (voorzitter), Dr. Myrte Hoekstra, Mr. dr. Willem-Jan Kortleven, Prof. dr. Marijke ter Voert, Dr. Paulien de Winter, en Dr. Stefan Rutten