Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, Aflevering 3 2012

Scheiding van kerk en staat als oorzaak van kerkvernieuwing

Maurice van Stiphout

Noten