Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, Aflevering 3 2014

De problematie van strafbaarheid van hulp bij zelfdoding door een niet-medicus

Mr. Marjolein Rikmenspoel

Noten