18797784_covr
Rss

Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2024 Alle samenvattingen uitklappen
Overwegende ...

Religie, recht en beleid in internationale conflicten

De kwestie Gaza

Trefwoorden religion, international relations, Israel-Palestine, religious illiteracy
Auteurs Maurits Berger
Auteursinformatie

Maurits Berger
Prof. dr. mr. M.S. Berger is hoogleraar Islam en het Westen aan de Universiteit Leiden en directeur van de Leiden Islam Academie. Tevens is hij senior research associate aan Instituut Clingendael en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid.
Artikel

Van vrijheid naar gelijkheid

Verschuivende visies op godsdienstvrijheid in parlementaire debatten over een Nederlandse algemene antidiscriminatiewet (1985-2014)

Trefwoorden godsdienstvrijheid, gelijkheid, discriminatie, kerk en staat, orthodox protestantisme
Auteurs Lars Nickolson
SamenvattingAuteursinformatie

  Disputes about religious freedom are often interpreted as clashes between (perspectives of) liberty and equality, with the latter seen as increasingly gaining the upper hand in contemporary (Western) liberal democracies. This article elaborates these competing liberty- and ­equa­lity-­based perspectives by contrasting their respective views on questions of competence, rights and interests. Furthermore, it provides a detailed reconstruction of the shift towards the egalitarian view in Dutch parliamentary debates about a general anti-discrimination law between 1985 and 2014.


Lars Nickolson
L. Nickolson, PhD, is freelance onderzoeker.
Artikel

Jehovah’s Getuigen: uitsluiting en mijding in het perspectief van de rechtsstaat

Trefwoorden shunning, Jehovah’s Witnesses, collective religious freedom, non-coercive persuasion, right to exclude dissidents
Auteurs Pieter Pel
SamenvattingAuteursinformatie

  Jehovah’s Witnesses (JW) are sometimes criticised for ‘shunning’ former congregants. This article focuses on the reproach of shunning and has a twofold purpose. Firstly: what is disfellowshipping and shunning about? For an adequate assessment, an analysis of the religious context and the policies JW applied therein is essential. Hereby sociological factors are taken into account as well. Secondly a legal study follows, in which voluntarily or involuntarily leaving the religious community of Jehovah's Witnesses is viewed in the broader constitutional legal framework in which religious communities and individual believers each have their own legal position, both in their mutual relationship to each other and in relation to the society they are in.


Pieter Pel
Mr. dr. P.T. Pel (1961) studeerde rechten en promoveerde op het onderwerp ‘Geestelijken in het recht’, over de rechtspositie van geestelijke functionarissen. Hij is lid van de redactieraad van het NTKR | Tijdschrift voor Recht en Religie en publiceert als niet-geassocieerd onderzoeker regelmatig over thema’s op het snijvlak van religie en recht, kerk en staat. Hij is daarnaast als advocaat verbonden aan Pel advocaten te Hattem en in die hoedanigheid frequent betrokken bij advisering en procedures op hetzelfde terrein.
Artikel

Religionisten versus politiek realisten

Het debat over religie in internationale betrekkingen

Trefwoorden religionisten, politiek realisme, internationale betrekkingen, religie, normatieve praktijkenbenadering
Auteurs Simon Polinder
SamenvattingAuteursinformatie

  According to religionists, religion plays an important role in international relations. They accuse the field of International Relations and especially the political realism of Morgenthau and Waltz that they neglect religion unjustifiably. This article shows that in many cases it is different and that political realism has reasons of a scientific-philosophical, political-philosophical and political-theological nature to be cautious with regard to religion. To do justice to both the religionists and the political realists, the article proposes a normative practices approach called: a new Christian realism.


Simon Polinder
Dr. S. Polinder is postdoctoraal onderzoeker Religie, veiligheid en sociale verandering aan de Universiteit van Utrecht. Hij onderzoekt de rol van religieuze leiders en hoe zij omgaan met gewelddadig extremisme in Nigeria en Kenia. Dit onderzoek is onderdeel van het programma ‘Joint Initiative of Strategic Religious Action’.
Artikel

Access_open De zaak Soennah-moskee

Na de toeslagenaffaire volgde de giftenaftrekaffaire

Trefwoorden islam in Nederland, toeslagenaffaire, giftenaftrekaffaire, institutionele discriminatie
Auteurs Maurits Berger
SamenvattingAuteursinformatie

  Discrimination of Muslims in the Netherlands has been consistent since the past decades, but appears to have become more pervasive, especially at a governmental and institutional level. This article discusses the case whereby tax fraud in matters of donations was targeted exclusively at Muslims and Islamic institutions like mosques. It analyses the ways a legitimate inquiry into tax fraud has derailed in an institutional persecution of people based on their religion.


Maurits Berger
Prof. dr. mr. M.S. Berger is hoogleraar Islam en het Westen aan de Universiteit Leiden en directeur van de Leiden Islam Academie. Tevens is hij senior research associate aan Instituut Clingendael en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid.
Artikel

Het ene communitarisme is het andere niet

Een analyse van de ‘predikantsuitzondering’ en het boerkiniverbod

Trefwoorden liberalisme, communitarisme, religie-staatverhouding, predikantsuitzondering, boerkini
Auteurs Jeroen Jans
SamenvattingAuteursinformatie

  In this article, I argue that the distinction ‘liberalism versus communitarianism’ offers insufficient conceptual clarity. I do so by comparing the US Supreme Court’s ruling concerning the ministerial exception with the ruling of the Conseil d’État (highest court in France) concerning the wearing of a burkini. I argue that, although both cases seem to be in accordance with a liberal approach to the relation between religion and state, neither of them fully are. Instead, both cases contain main communitarian characteristics. Still, the outcome of both rulings could hardly be more different: a religious exception in case of the ministerial exception and a rejection of such an exception in case of the burkini­ban. A further subdivision in these philosophical models is therefore required.


Jeroen Jans
J. Jans is geassocieerd onderzoeker aan de Radboud Universiteit. In het kader van het Tocqueville-project (www.ru.nl/tocqueville) houdt hij zich vooral bezig met de rol van religie in de samenleving en politieke theorie.
Artikel

Godsdienst en gelijke behandeling in de publieke sector

De uitspraak van het Hof van Justitie van de EU in de zaak OP/Gemeente Ans

Trefwoorden religie, gelijke behandeling, Richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep, Hof van Justitie van de Europese Unie, publieke sector
Auteurs Sophie van Bijsterveld
SamenvattingAuteursinformatie

  In OP v Commune d’Ans (C-148/22), the Court of Justice of the European Union rightly granted the municipal authority a fairly broad margin for establishing policies with respect to prohibiting the showing of signs of inter alia religious faith in the municipal workplace. In doing so, the Court seems to grant the public sector a larger degree of liberty in this respect than it did in its judgments concerning the private sector in interpreting Directive 2000/78/EC – Establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation. Such discrepancy is questionable.


Sophie van Bijsterveld
Prof. dr. S.C. van Bijsterveld is hoogleraar Religie, recht en samenleving aan de Radboud Universiteit en redacteur van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid.