Te_1874-1681_2023_024_003_covr
Rss

Tijdschrift Erfrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 06, 2002
Column

Is defiscalisering een rechtvaardige regeling?

Trefwoorden Kind, Nalatenschap, Wettelijke verdeling, Wilsrecht, Erfdeel, Erfgenaam, Erfrecht, Recht van vruchtgebruik, Schulden der nalatenschap, Vruchtgebruiktestament
Auteurs Klinkert-Cino, J.A.M.

Klinkert-Cino, J.A.M.
Titel

Vijftig jaar vechten: Drie hoofdrolspelers over de fundamentele keuzes in het nieuwe erfrecht

Trefwoorden Erfrecht, Kind, Notaris, Wettelijk erfdeel, Recht van vruchtgebruik, Uiterste wil, Ouderlijke boedelverdeling, Testeervrijheid, Voorstel van wet, Wilsrecht
Auteurs Lansu, M.

Lansu, M.
Titel

Krachttoer

Trefwoorden Erfrecht, Uiterste wil, Langstlevende echtgenoot, Langstlevende echtgenote, Ab-intestaat erfgenaam, Bekwaamheid, Belastingstelsel, Bewijslast, Echtgenoot, Echtgenote
Auteurs Plaggemars, D.

Plaggemars, D.
Titel

Nieuw Nederlandse erfrecht deur die loep van 'n hibriede sisteem

Trefwoorden Erflater, Erfrecht, Woning, Bevoordeelde, Overleden, Bewind, Erfopvolging, Erkenning, Navolging, Belanghebbende
Auteurs Sonnekus, J.C.

Sonnekus, J.C.
Titel

Nieuw Erfrecht - Commentaar vanuit de Belgische hoek

Trefwoorden Erfrecht, Wettelijk erfdeel, Langstlevende echtgenoot, Langstlevende echtgenote, Overlijden, Uiterste wil, Kind, Echtgenoot, Echtgenote, Koude uitsluiting
Auteurs Verbeke, A.

Verbeke, A.
Titel

Iets over het toepassingsgebied van artikel 4:27 BW

Trefwoorden Kind, Erflater, Stiefkind, Erfgenaam, Echtgenoot, Echtgenote, Wettelijke verdeling, Erfrecht, Verwerping nalatenschap, Beschikking
Auteurs Breemhaar, W.

Breemhaar, W.
Titel

Fiscale aspecten van uitoefening van wilsrechten (2)

Trefwoorden Wilsrecht, Kind, Fiscaal, Ouders, Erfrecht, Eigen woning, Wettelijke verdeling, Woning, Eigenwoningforfait, Nalatenschap
Auteurs Jongekrijg, J.C. en Freudenthal, R.M.

Jongekrijg, J.C.

Freudenthal, R.M.
Titel

Stand van zaken nieuw erfrecht: het inwerkingtredings-kb gepubliceerd

Trefwoorden Erfrecht, Koninklijk besluit, Wetgeving, Algemene maatregel van bestuur, Ambtenaar, Boedelregister, Noodtestament, Raad van state, Uiterste wil
Auteurs Salomons, F.R.

Salomons, F.R.