Nter_1382-4120_2017_023_005_large
Rss

Nederlands tijdschrift voor Europees recht

Meer op het gebied van Europees recht en mededingingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3-4, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Asiel en migratie

Effectieve rechtsbescherming onder de Dublinverordening: een vorm van incrementalisme?

Trefwoorden asiel, menselijke waardigheid, Dublin, effectief rechtsmiddel
Auteurs Mr. dr. K. Zwaan
SamenvattingAuteursinformatie

    Een Egyptische vreemdeling heeft op 23 december 2019, toen hij nog minderjarig was, een verzoek tot internationale bescherming ingediend in Griekenland en de wens geuit om herenigd te worden met zijn oom in Nederland. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft dat verzoek afgewezen omdat de familieband niet kan worden aangetoond. Eisers hebben hiertegen een bezwaarschrift ingediend, dat verweerder niet-ontvankelijk heeft verklaard. Volgens de staatssecretaris biedt de Dublinverordening niet de mogelijkheid om een dergelijk weigeringsbesluit aan te vechten. De rechtbank Haarlem stelt hierover vervolgens prejudiciële vragen. Het Hof van Justitie antwoordt dat de lidstaat die het verzoek krijgt een alleenstaand kind op grond van de Dublinverordening over te nemen verplicht is om te voorzien in een recht van beroep bij een rechterlijke instantie tegen zijn weigeringsbesluit.
    HvJ 1 augustus 2022, C-19/21, ECLI:EU:C:2022:605 (I. en S.).


Mr. dr. K. Zwaan
Mr. dr. K. (Karin) Zwaan is onderzoeker aan het Centrum voor Migratierecht, Faculteit Rechten van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Digitale markten

De Data Governance Act (DGA)

Eigentijds of irrelevant?

Trefwoorden hergebruik van gegevens, databemiddelingsdiensten, data-altruïsme
Auteurs Mr. J.B.A. Gerritsen
SamenvattingAuteursinformatie

    Deze bijdrage bespreekt de Data Governance Act (DGA). De DGA is een EU-verordening die diverse onderwerpen reguleert. Zo schept de DGA voorwaarden voor beschermde gegevens die openbare lichamen bezitten. Daarnaast bevat de verordening een kader voor databemiddelingsdiensten en data-altruïsme. De DGA bevat eveneens de oprichting van de Europese Data Innovatie Raad. Tot slot bevat de DGA bepalingen over handhaving en toezicht en over internationale stromen van gegevens. De impact van de DGA zal vooral gevoeld worden door openbare lichamen. In hoeverre de DGA het bedrijfsleven raakt, hangt onder meer af van het Nederlandse beleid, dat nog niet bekend is. De DGA trad in werking op 30 mei 2022 en is van toepassing op 24 september 2023.


Mr. J.B.A. Gerritsen
Mr. J.B.A. (Joost) Gerritsen is AI- en data-advocaat bij Legal Beetle te ’s-Hertogenbosch, eigenaar van de website https://digibeetle.eu en medeoprichter van de Vereniging voor AI-Advocaten (VAI-A).
Staatssteun

Access_open Fiscale staatssteun door Advance Pricing Agreements: de (tussen)stand van zaken na Fiat

Trefwoorden staatssteun, belastingrecht, rulings, selectiviteit, voordeel
Auteurs Mr. C.T. Dekker
SamenvattingAuteursinformatie

    In de afgelopen jaren heeft de Europese Commissie in verschillende besluiten vastgesteld dat tax rulings en in het bijzonder Advance Pricing Arrangements steunmaatregelen in de zin van artikel 107 lid 1 VWEU vormen en deze onverenigbaar met de interne markt verklaard. Over een aantal van deze besluiten is inmiddels door het Gerecht en het Hof van Justitie uitspraak gedaan. Naar aanleiding van het arrest Fiat, het eerste en tot nu toe enige arrest van het Hof van Justitie in deze reeks, worden in dit artikel de belangrijkste uitspraken besproken. De vraag is in hoeverre met de huidige stand van de jurisprudentie het staatssteunrecht nog een rol kan spelen bij de beoordeling van een tax ruling en Advance Pricing Arrangements.
    HvJ 8 november 2022, gevoegde zaken C-885/19 P en C-898/19 P, ECLI:EU:C:2022:859 (Fiat Chrysler Finance Europe/Commissie)


Mr. C.T. Dekker
Mr C.T. (Cees) Dekker is advocaat bij Simmons & Simmons Amsterdam/Brussel en gastdocent State Aid aan de Universiteit van Amsterdam.