1568654x_covr Rss

Tijdschrift voor Herstelrecht

Het Nederlands-Vlaamse Tijdschrift voor Herstelrecht richt zich op de bestudering van nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van 'restorative justice'. De redactie stimuleert reflectie op vormen van conflictbeslechting waarbij de betrokkenen verantwoordelijkheid nemen, benadeelden erkend worden en veroorzakers van schade deze zo veel mogelijk, met steun van naasten en maatschappelijke instellingen, herstellen of compenseren.

De beoordeling van de artikelen in Tijdschrift voor Herstelrecht wordt verricht door de redactie, door middel van een academische peer-reviewed procedure.

Vragen aan de redactie kunt u mailen naar redactiesecretaris Daphne Ansems de Vries, daphneansemsdevries@hetnet.nl. Ook de Auteursinstructie is op te vragen bij de redactiesecretaris.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Redactie

Prof. dr. Ivo Aertsen, Mr. dr. Alice Bosma, Prof. dr. Jacques Claessen (hoofdredactie), Mr. Jannie Dierx, Marit de Haan, Dr. Renée Kool, Prof. dr. Katrien Lauwaert, Joke Niekamp, Drs. Anneke van Hoek (hoofdredactie), Dr. Bas van Stokkom, Kris Vanspauwen, Dr. Annemieke Wolthuis, Mieke Wouters, en Dr. Sven Zebel