1568654x_covr Rss

Tijdschrift voor Herstelrecht

Het Nederlands-Vlaamse Tijdschrift voor Herstelrecht (TvH) richt zich op de bestudering van nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van 'restorative justice'. De redactie stimuleert reflectie op vormen van conflictbeslechting waarbij de betrokkenen verantwoordelijkheid nemen, benadeelden erkend worden en veroorzakers van schade deze zo veel mogelijk, met steun van naasten en maatschappelijke instellingen, herstellen of compenseren.

Kopij kan worden gezonden aan redactiesecretaris Daphne Ansems de Vries, via daphneansemsdevries@hetnet.nl. Ook een auteursinstructie is verkrijgbaar bij de redactiesecretaris.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Redactie

Prof. dr. Ivo Aertsen, Miriam Beck, mr. dr. Alice Bosma, prof. dr. Jacques Claessen (hoofdredactie), dr. Jiska Jonas-van Dijk, dr. Marit de Haan, drs. Anneke van Hoek (hoofdredactie), dr. Renée Kool, prof. dr. Katrien Lauwaert, Makiri Mual, dr. Bas van Stokkom, mr. Sanne Verijdt, mr. dr. Annemieke Wolthuis en prof. dr. Sven Zebel