Tmsv_2589-5109_2022_005_001_totaal_original1024_1_large Rss

Tijdschrift Modernisering Strafvordering

Tijdschrift Modernisering Strafvordering (TMSv) is een geactualiseerde bundeling van bijdragen die eerder dit jaar op het Open Access-platform www.moderniseringstrafvordering.nl zijn verschenen. Het platform en het tijdschrift leveren een actuele bijdrage aan de discussie over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Informatie over het omvangrijke project tot modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt toegankelijk.

Kopij kan worden gezonden aan pmsv@boomjuridisch.nl. Ook een auteursinstructie is verkrijgbaar via dit mailadres.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Redactie

Jan Crijns, Ferry de Jong, Marc Kessler, Olga Koppenhagen (redactiesecretaris), Joost Nan, Lonneke Stevens en Tanja de Vette