13882066_covr
Rss

Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2024 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Verzekeraars, schrap die achterhaalde polisbepalingen!

Het verbod tot erkenning van aansprakelijkheid is juridisch niet houdbaar, strijdt met de eigen zorgplicht van verzekeraars en past niet bij maatschappelijke ontwikkelingen

Trefwoorden erkenningsverbod, aansprakelijkheidsverzekering
Auteurs Mr. drs. A.M. Zwart-Hink
SamenvattingAuteursinformatie

    Veel verzekeringspolissen bevatten een bepaling die inhoudt dat bij schade of een gebeurtenis die daartoe zou kunnen leiden, het de verzekerde niet is toegestaan aansprakelijkheid te erkennen. In dit artikel wordt uitgelegd waarom dergelijke verbodsbepalingen achterhaald zijn en niet langer in polisvoorwaarden thuishoren. Daarvoor wordt onder andere ingegaan op het dwingendrechtelijke artikel 7:953 BW en op de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke zorgplicht van de aansprakelijkheidsverzekeraar. Het artikel eindigt met een concreet voorstel voor een alternatieve polisbepaling die juridisch houdbaar is, die past in de huidige tijd en die tegemoetkomt aan de belangen en behoeften van alle betrokkenen.


Mr. drs. A.M. Zwart-Hink
Mr. drs. A.M. Zwart-Hink is docent-onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Jurisprudentie

Toestemming patiënt vereist voor inzage dossier bij medische aansprakelijkheid

HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1682

Trefwoorden medische aansprakelijkheid, buitengerechtelijke behandeling door jurist, medische machtiging
Auteurs Mr. ir. J.P.M. Simons
SamenvattingAuteursinformatie

    Het gaat in deze zaak om de vraag of een jurist van een ziekenhuis of diens aansprakelijkheidsverzekeraar zonder toestemming van de patiënt het medisch dossier van die patiënt mag inzien om een juridisch standpunt te kunnen innemen, wanneer die patiënt het ziekenhuis aansprakelijk heeft gesteld voor schade als gevolg van onzorgvuldig medisch handelen. De Hoge Raad oordeelt dat dit zonder toestemming van de patiënt niet mag. Daar staat tegenover dat het ziekenhuis of de betrokken hulpverlener, als de patiënt geen toestemming geeft en weigert een medische machtiging te ondertekenen die aan bepaalde minimale eisen voldoet, geen inhoudelijk standpunt hoeft in te nemen over de gestelde aansprakelijkheid.


Mr. ir. J.P.M. Simons
Mr. ir. J.P.M. Simons is personenschade- en aansprakelijkheidsdeskundige bij Andriessen Expertise te Rotterdam.
Jurisprudentie

Uurtarief van € 80 voor ongereguleerde belangenbehartiger: een redelijk tarief?

Rb. Midden-Nederland 11 oktober 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:5399, ECLI:NL:RBMNE:2023:5400 en ECLI:NL:RBMNE:2023:5401

Trefwoorden buitengerechtelijke kosten, redelijk uurtarief, letselschadebureau
Auteurs Mr. M.A. de Hek
SamenvattingAuteursinformatie

    De rechtbank oordeelt over het uurtarief van medewerkers van een letselschadebureau dat niet is aangesloten bij een (beroeps)vereniging of keurmerk. Zij hebben geen opleiding op dit gebied afgerond en volgen geen cursussen. Een uurtarief van € 80 wordt redelijk geacht, onder verwijzing naar tarieven van boekhouders en (personen)schadebehandelaars. Deze principe-uitspraak staat niet op zichzelf; de laatste jaren is er veel aandacht voor ongereguleerde belangenbehartigers en de mogelijkheden om in te grijpen bij ondermaatse kwaliteit of kwalijke praktijken. Ingrijpen middels de dubbele redelijkheidstoets kan effectief zijn en valt te rechtvaardigen, maar de vraag is of dit de ultieme oplossing is.


Mr. M.A. de Hek
Mr. M.A. de Hek is advocaat bij SAP Letselschade Advocaten in Amersfoort.