13882066_covr Rss

Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade

Het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP) volgt de ontwikkelingen op het gebied van de personenschaderegeling op de voet. Het tijdschrift is multidisciplinair van opzet en biedt niet alleen ruimte voor de juridische invalshoek, maar ook voor andere bij de schaderegeling betrokken disciplines, zoals arbeidsdeskundigen, schaderegelaars, verzekeringsdeskundigen en artsen.

Kopij kan worden gezonden aan redactiesecretaris Kirsten de Pré, via info@deprefix.nl. Ook een auteursinstructie is verkrijgbaar bij de redactiesecretaris.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Extra materiaal

Proefnummer

Redactie

Prof. mr. A.J. Akkermans, Mw. mr. J.W. Bockwinkel, Mr. Chr.H. van Dijk (voorzitter), Prof. mr. dr. A. Kolder, Mw. K. de Pré (redactiesecretaris), Mw. mr. dr. R. Rijnhout, Mw. mr. F.M. Ruitenbeek-Bart, Mw. mr. A.J.J.G. Schijns, Mw. mr. H.M. Storm, Mr. A.J. Van, en Mr. dr. A. Wilken