Informatie

De online tijdschriftenportal van Boom Juridische uitgevers bevat ruim 19.000 wetenschappelijke artikelen uit 38 tijdschriften en 6 Open Acces tijdschriften. U kunt een abonnement nemen op één of meer tijdschriften, maar ook op de gehele portal. Voor abonnementen klik hier.

Wetenschappelijke diepgang en duiding

De praktische en wetenschappelijke artikelen komen tot stand door nauwe samenwerking van toonaangevende auteurs en ervaren redacties. Zij waarborgen een hoge mate van kwaliteit. Waar mogelijk wordt een systeem van peer-review toegepast. Medio 2012 zijn de eerste Open Access journals in de portal opgenomen.


Bekijk de video op YouTube

Barbara Baarsma (redactielid Tijdschrift voor Toezicht) over peer review.

Alle voordelen van een online platform

De portal is toegankelijk, functioneel én herkenbaar. U vindt altijd de opgemaakte pdf zoals u dat gewend bent van het tijdschrift, inclusief paginanummering en noten. De RSS-functie en een e-mailattendering houden u op de hoogte. Zoeken werkt eenvoudig en leidt snel tot een gewenste selectie met de aangeboden filters. Voor meer informatie klik hier.

Testimonials

"Het unieke aan het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging is dat het blad en de redactie wetenschappelijke kwaliteit koppelt aan praktisch nut, en zo al jaren leidend is in het debat op het terrein van het burgerlijk procesrecht."
— Ivo Giessen, hoofdredacteur Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging

“Ons tijdschrift is bij BJu nog sneller en makkelijker raadpleegbaar, de portal is een succes!” Willemien Kastelein, hoofdredacteur Tijdschrift voor Gezondheidsrecht "De portal is een heldere plattegrond van de informatiemarkt. "
— Gijsbert Keus, redacteur StAB

“ArA wordt algemeen als het meest diepgravende tijdschrift op het terrein van het arbeidsrecht beschouwd.”
— Cees Loonstra, hoofdredacteur Arbeidsrechtelijke Annotaties

“ReM biedt een nieuw podium aan rechtswetenschappers om met elkaar in discussie te gaan over diverse methodologische kwesties op het gebied van onderzoek en onderwijs. Voor de verdere ontwikkeling van de rechtswetenschap is dat van groot belang.”
— Bart van Klink, hoofdredacteur Recht en Methode in onderzoek en onderwijs

“De portal biedt een goede toegankelijkheid tot de artikelen van het CJB (die betrekking hebben op het recht in het Caribische deel van het Koninkrijk), en prikkelt bovendien om het product op een kwalitatief hoog niveau te houden.”
— Jeff Sybesma, redactievoorzitter Caribisch Juristenblad

“MvV geeft inzicht in de actualiteit van het vermogensrecht. Iedere maand weer.”
— Bart van der Wiel, hoofdredacteur Maandblad voor Vermogensrecht