DOI: 10.5553/GDW/1876-75242018010002001

De GerechtsdeurwaarderAccess_open

Redactioneel

Trots op ons vierde preadvies!

Auteurs
DOI
Toon PDF Toon volledige grootte
Auteursinformatie Statistiek
Dit artikel is keer geraadpleegd.
Dit artikel is 0 keer gedownload.

Dit artikel wordt geciteerd in

   Ons vierde preadvies is daar! Na eerdere preadviezen over openbare exploten en ambtelijke publicaties, het beslagverbod roerende zaken en de modernisering van de beslagvrije voet is het nu de beurt aan het preadvies bankbeslag. Dat is een mijlpaal waarop KBvG-leden terecht trots mogen zijn.

  • Signaleren

   Net als bij de vorige preadviezen signaleerden leden dat de wetgeving soms verouderd is of zo gecompliceerd is dat zij niet meer functioneert als zou moeten.

   De ambtelijke advertenties in kranten, beslagverboden roerende zaken, en de beslagvrije voet waren gedateerd en niet meer goed toepasbaar in de huidige praktijk. Gerechtsdeurwaarders ervaren dat als geen ander; zij komen bij de schuldenaar thuis en worden rechtstreeks geconfronteerd met de gevolgen.

   De snel digitaliserende maatschappij én een groter maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel voor mensen met schulden hebben ook zijn invloed op het werk van de gerechtsdeurwaarder. Wetten die soms verouderd zijn en waarin onze veranderende levensstijl niet is meegenomen, zijn in de praktijk en op straat moeilijk te handhaven. Dat merkt de gerechtsdeurwaarder in zijn gesprekken met mensen met schulden. Beslag op een computer mag wel, maar beslag op de boeken die nodig zijn voor het werk niet. Anno 2018 kunnen we dit niet meer uitleggen.

   De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders heeft haar rol opgepakt om dit soort situaties te signaleren en te bespreken met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Soms pakt het ministerie het betreffende onderwerp op, soms doet de KBvG dat. En met succes: alle KBvG-preadviezen zijn opgevolgd en hebben geresulteerd in vernieuwde wetgeving.

  • Het preadvies

   De basis van ons recht is dat overeenkomsten moeten worden nagekomen, dus ook de verbintenis om te betalen. Echter: als de schuldenaar het geld niet heeft, is een beslag zinloos, onnodig kostenverhogend en zelfs een stressfactor. Onverbiddelijk beslagleggen past anno 2018 niet meer. Wat ook niet meer past, is dat beslagleggen op de bankrekening wel kan en dat dan pas bekend wordt of er een saldo was.

   Het preadvies gaat daarom twee kanten op: enerzijds krijgen gerechtsdeurwaarders de mogelijkheid om bij een bank het saldo op te vragen. Daarmee kan worden beoordeeld of een beslag überhaupt zinnig is. Ten tweede wordt daarbij een beslagvrij bedrag toegepast dat is afgeleid van de beslagvrije voet bij beslag op inkomsten. Daarmee wordt geborgd dat de schuldenaar middelen overhoudt voor zijn of haar bestaan.

  • Trots

   Terecht is de KBvG trots op haar vierde preadvies. Er is hard aan gewerkt. We laten zien dat we onze rol serieus nemen en een bijdrage leveren om de problemen in de regelgeving constructief op te lossen. Daarom is dit nummer grotendeels gewijd aan het preadvies. Dat doen we door het bankbeslag in het preadvies van diverse kanten te belichten. Vanuit internationaal perspectief, vanuit de deskundigen en stakeholders.

   Ik wens u veel leesplezier toe.


Print dit artikel