De Gerechtsdeurwaarder, Aflevering 3 2018

“Het huidige tarievenstelsel biedt weinig mogelijkheden tot sociaal incasseren”

Paul Otter