Cover_large Rss

De Gerechtsdeurwaarder

De Gerechtsdeurwaarder werd van 2016 t/m 2019 uitgegeven door Boom juridisch. De uitgave van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) bood nieuws en achtergronden, beschouwingen en opvattingen van en over de beroepsgroep en haar werkveld. Naast het maatschappelijk werkveld stond het tijdschrift ook stil bij het executie- en beslagrecht en het burgerlijk procesrecht.

Redactie

René Lansbergen, Ton van Leeuwen, Paul Otter (hoofdredacteur), en Bart van Ratingen