Ap_2590-3489_2019_001_001_covr
Rss

Afwikkeling Personenschade

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Interview

De herstelarts: de spiegel die vaak in de reguliere behandelend sector ontbreekt

Interview met Lilian Ouwerkerk, medebestuurder Mijn Herstelportaal en directeur DBC, en Jarno Krol, herstelarts

Trefwoorden Letselschade, Herstelarts, Herstelportaal
Auteurs mr. A.M. van Reenen-ten Kate, re
SamenvattingAuteursinformatie

    Lilian Ouwerkerk is in 2021 samen met Francie Peters, directeur van De Bureaus, Mijn Herstelportaal gestart vanuit de gedachte dat in de wereld van de letselschade echte en effectieve aandacht voor herstel vaak een ondergeschoven kindje is. Herstel krijgt te weinig of pas te laat aandacht. Beiden zetten welzijn voorop en willen met Mijn Herstelportaal laten zien dat het anders kan: het herstel en functioneren staat centraal. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de herstelarts. In dit interview vertellen Lilian Ouwerkerk en herstelarts Jarno Krol over wat Mijn Herstelportaal kan betekenen voor letselschadeslachtoffers, wanneer kies je ervoor, hoe zit het proces in elkaar en wanneer is een traject geslaagd.


mr. A.M. van Reenen-ten Kate, re
Annemiek van Reenen-ten Kate is directeur van Hofmans Letselschade en redacteur van dit tijdschrift
Artikel

Access_open Aanbevelingen rekenrente – een vervolg

Trefwoorden Letselschade, Rekenrente, Personenschade
Auteurs mr. H. de Hek
SamenvattingAuteursinformatie

    In juni 2021 zijn op rechtspraak.nl aanbevelingen gepubliceerd over rekenrente in personenschade (hierna: de Aanbevelingen). In april 2022 is een geactualiseerde en wat gewijzigde versie van de Aanbevelingen op dezelfde site gepubliceerd. In dit artikel worden de wijzigingen en de achtergronden ervan – kort – besproken.


mr. H. de Hek
Bert de Hek is senior raadsheer bij het hof Arnhem-Leeuwarden en redacteur van dit tijdschrift.
Artikel

Ethiek bij de afwikkeling van letselschade; ­een groot goed

Het 3Fasenmodel van morele besluitvorming in de professionele letselschadepraktijk

Trefwoorden Letselschade, Ethiek, GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade), Morele besluitvorming, 3Fasenmodel
Auteurs mr. dr. E.J. Wervelman en Dr. R. van Es
SamenvattingAuteursinformatie

    Ethiek speelt een niet weg te denken rol bij de afwikkeling van letselschade. Er zijn weinig andere werkterreinen waar menselijke en financiële aspecten zo sterk aan privacy raken en soms zelfs door elkaar heen lopen. De GBL is dan ook voor een belangrijk deel gebaseerd op ethiek. Ethisch werken lukt niet altijd ‘zomaar’. Het 3Fasenmodel van morele besluitvorming dat wij uiteenzetten in dit artikel, biedt daarvoor een praktische oplossing.


mr. dr. E.J. Wervelman
Mr. dr. E.J. Wervelman is als advocaat verbonden VWW Advocaten-Mediation te Utrecht, gespecialiseerd in arbeidsrecht en arbeidsongeschiktheid.

Dr. R. van Es
Dr. R. van Es is onafhankelijk Consultant in Morele Besluitvorming.
Artikel

Begeleiden van kinderen en gezinnen in letselschadetrajecten

Trefwoorden Letselschade, Personenschade, Kinderen, Jeugdprofessional
Auteurs S. Ouwehand
SamenvattingAuteursinformatie

    Het doel van de begeleiding is de kinderen en de ouders te helpen en om de balans binnen een gezin te herstellen.


S. Ouwehand
Sophie Ouwehand is jeugdprofessional bij De Bureaus.
Media

Boekbespreking Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Trefwoorden Letselschade, Personenschade, Arbeidsongevallen, Beroepsziekten
Auteurs mr. H. de Hek
Auteursinformatie

mr. H. de Hek
Bert de Hek is senior raadsheer bij het hof Arnhem-Leeuwarden en redacteur van dit tijdschrift.
Media

Boekbespreking De geneeskundige behandelingsovereenkomst

Trefwoorden Letselschade, Personenschade, Geneeskundige behandelingsovereenkomst
Auteurs mr. H. de Hek
Auteursinformatie

mr. H. de Hek
Bert de Hek is senior raadsheer bij het hof Arnhem-Leeuwarden en redacteur van dit tijdschrift.
Actualia

Actualia

Trefwoorden Letselschade, Personenschade