Boom Strafblad, Aflevering 2 2020

Verzet onder juristen tegen ‘onrechtvaardig recht’ in de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder tegen de antisemitische maatregelen van de bezetter

Prof. mr. C.J.H. (Corjo) Jansen

Noten