Boom Strafblad

Article

De toepassing van de Wet Bibob in de milieusector

Trefwoorden Wet Bibob, Milieu, Vergunning, Ernstig gevaar, Evenredigheid
Auteurs Mr. R. (Rutger) ten Ham en Mr. F. (Frederike) Ahlers
Auteursinformatie

375389 Mr. R. (Rutger) ten Ham
R. (Rutger) Ham is advocaat bij Van Doorne te Amsterdam.

375392 Mr. F. (Frederike) Ahlers
F. (Frederike) Ahlers is advocaat bij Van Doorne te Amsterdam.
  • Samenvatting

      De afgelopen jaren ziet ongeveer 10% van de circa 300 jaarlijkse adviesaanvragen aan het Landelijk Bibob Bureau op adviezen in verband met milieuactiviteiten. In onze praktijk zien we recentelijk een groeiende aandacht bij het bevoegd gezag en het OM voor de mogelijkheden die de Wet Bibob biedt om milieuovertredingen te voorkomen. Tegelijkertijd is het aantal milieuregels in de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Voor ondernemingen kan de Wet Bibob grote gevolgen hebben, want zonder vergunning geen activiteiten.
      In dit nummer van Strafblad dat geheel gewijd is aan het thema milieu staan wij dan ook graag stil bij de Wet Bibob toegespitst op de milieusector.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.