Boom Strafblad, Aflevering 6 2022

Een onderzoek naar Arubaanse wetgeving en beleid inzake Forensisch Medisch Onderzoek (FMO) in geval van kindermishandeling en gewelds- en zedenmisdrijven tegen minderjarigen; een rechtsvergelijkend onderzoek tussen Nederland en Aruba

Mr. dr. R.A. (Ruth) Bonnevalle-Kok en drs. V. (Vincent) Latour

Noten