Bsb_cover Rss

Boom Strafblad

Maak kennis met Boom Strafblad. Lees het eerste nummer gratis via bjutijdschriften.nl

Boom Strafblad (BSb) is de voortzetting van het algemeen strafrechtelijke tijdschrift Strafblad dat sinds 2003 door Sdu werd uitgegeven. Met dezelfde redactie als voorheen beoogt Boom Strafblad een tijdschrift te zijn, waarin het strafrecht en de strafrechtspleging in hun volle breedte zowel vanuit wetenschappelijk perspectief als vanuit het perspectief van de praktijk worden belicht. Hierbij hanteert Boom Strafblad een thematische aanpak, wat betekent dat de redactie jaarlijks zes strafrechtelijke thema’s kiest die in de te verschijnen nummers centraal zullen staan. Vervolgens wordt voor elk afzonderlijk nummer een aantal ter zake deskundige auteurs aangezocht voor het schrijven van een bijdrage, zodat het centrale thema telkens vanuit zoveel mogelijk relevante perspectieven wordt belicht. In aanvulling daarop bevat elk nummer ruimte voor een of meer op zichzelf staande bijdragen.

Boom Strafblad verschijnt zes keer per jaar, zowel op papier als digitaal, met in elk nummer een redactioneel, enkele themabijdragen, een column en een of meer losse bijdragen. De redactie bestaat uit deskundige strafrechtjuristen werkzaam binnen de academie en de volle breedte van de strafrechtspraktijk. Elke bijdrage in Boom Strafblad wordt voorafgaand aan publicatie van een zorgvuldige beoordeling door de redactie voorzien.

Bent u geïnteresseerd in het vormgeven van een bijdrage voor Boom Strafblad of heeft u een vraag aan de redactie? Neem dan contact op met het redactiesecretariaat via boomstrafblad@boom.nl. Ook de auteursinstructies zijn op te vragen bij de redactiesecretaris.

Abonnement
Met een jaarabonnement op BS heeft altijd toegang tot het nieuwste nummer, het online archief én ontvangt een e-mailattendering bij nieuw verschenen nummers. Wilt u het tijdschrift ook op papier ontvangen? Neem dan een Papier & Online abonnement.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Redactie

prof. mr. J.H. Crijns (Hoofdredactuer, Universiteit Leiden), prof. dr. D. Van Daele (KU Leuven), prof. mr. dr. M.F.H. Hirsch Ballin (Vrije Universiteit Amsterdam), mr. E. Huls (Defence for Children), mr. A. de Lange (Hof Den Haag), mr. dr. P.P.J. van der Meij (Cleerdin & Hamer Advocaten), prof. mr. dr. J.B.H.M. Simmelink (Maastricht University), mr. T.B. Trotman (Hoge Raad der Nederlanden), prof. mr. P.A.M. Verrest (Erasmusuniversiteit Rotterdam), mr. S.R. Bakker (redactiesecretaris), en mr. M. Samadi (redactiesecretaris)