DOI: 10.5553/CenR/254292482017001001001

Crimmigratie & RechtAccess_open

Redactioneel

Een nieuwe lente

DOI
Toon PDF Toon volledige grootte
Statistiek Citeerwijze
Dit artikel is keer geraadpleegd.
Dit artikel is 0 keer gedownload.
Aanbevolen citeerwijze bij dit artikel
. (2017). Een nieuwe lente. Crimmigratie & Recht (1) 1, .

Dit artikel wordt geciteerd in

   Geachte lezer,

   Voor u ligt een nieuwe loot aan de boom van juridische periodieken: het tijdschrift Crimmigratie & Recht. Dit tijdschrift zal tweemaal per jaar verschijnen.

   Het begrip ‘crimmigratie’ werd in 2006 in de Verenigde Staten geïntroduceerd door professor Juliet Stumpf. Zij vroeg daarmee aanvankelijk aandacht voor de voor vreemdelingen negatieve effecten van de toenemende versmelting van migratierecht en strafrecht. Ook in Europa neemt de belangstelling voor crimmigratie toe. De redactie van dit tijdschrift vat dit begrip breed op: de (rechts)gebieden waar strafrecht en migratie elkaar raken, of zelfs overlappen, en natuurlijk waar ze elkaar beïnvloeden. Strafrechtelijke veroordelingen die tot intrekking van rechtmatig verblijf leiden, onrechtmatig verblijf dat strafrechtelijke gevolgen heeft: dat zijn de klassieke voorbeelden. Maar de redactie heeft ook het oog op bredere, en zelfs niet-juridische, verbanden tussen migratie en strafrecht. Ook onderwerpen als etnische profielen, mensenhandel, beboeten van werkgevers voor de inzet van illegale vreemdelingen en (anti)terrorisme zien wij als relevant. Daarbij is het doel van het tijdschrift zeker niet beperkt tot strikt juridische onderwerpen. Het is per slot van rekening crimmigratie en recht, niet: crimmigratierecht.

   Het tijdschrift gaat vooral op zoek naar kruisverbanden tussen migratie en strafrecht en wenst de interactie tussen beide gebieden in kaart te brengen. Dat is een complexe materie, die ruim moet worden gezien. Niet alleen het straf- en migratierecht, ook criminologie en andere sociale wetenschappen kunnen een belangrijke bijdrage geven aan de discussie over crimmigratie.

   Waarom juist nu zo’n tijdschrift? Allereerst omdat de samenloop tussen strafrecht en migratie het afgelopen decennium steeds intenser is geworden. Het wordt steeds duidelijker dat de overheid met een gecombineerde instrumentele inzet van migratie- en strafrecht een fermere greep wil houden op de ontwikkelingen ten aanzien van (im)migratie. Zo is de enkele glijdende schaal, de vergelijking tussen verblijfsduur en strafmaat waardoor een strafrechtelijke veroordeling wel of niet tot verblijfsbeëindiging leidt, inmiddels veranderd in drie verschillende glijdende schalen, elk weer met eigen uitzonderingen. Ook het ‘ouderwetse’ Unierecht, de Verblijfsrichtlijn 2004/38/EG, kent drie verschillende criteria om verblijf op grond van de openbare orde te beëindigen. Echt gecompliceerd is het geworden met de implementatie van de Terugkeerrichtlijn, en inmiddels neigt het Hof van Justitie van de Europese Unie ertoe om in het hele Unierecht één openbare-ordecriterium ten aanzien van vreemdelingen en hun verblijfsrechten te hanteren. Ontwikkelingen in politiek, regelgeving en jurisprudentie volgen elkaar snel op, lokale verschillen in rechtspraak zijn soms groot en politiek en wetgevers bedenken steeds nieuwe, speciaal op migranten van toepassing zijnde maatregelen. Wij hopen met dit tijdschrift de geïnteresseerde lezer niet alleen een overzicht te geven van de ontwikkelingen rondom crimmigratie en recht, maar ook de nodige verdieping van deze materie te kunnen bieden. Auteurs die menen aan dit blad een bijdrage te kunnen leveren, op bijvoorbeeld juridisch, criminologisch, psychologisch of sociaalwetenschappelijk gebied worden van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen. Voor attenderingen op het terrein van jurisprudentie of literatuur houden wij ons eveneens aanbevolen.

   Met vriendelijke groet,

   De redactie


Print dit artikel