Crimmigratie & Recht, Aflevering 2 2020

‘Ik verblijf in een gevangenis, daar is niets moreels aan.’ Ervaren procedurele rechtvaardigheid bij binnenkomst in vreemdelingenbewaring.

Nicolien de Gier MSc, Mieke Kox MA, Prof. mr. dr. Miranda Boone en Dr. Gabry Vanderveen

Noten