Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht, Aflevering 1 2020

De rechtspositie van de raadsman tijdens het politieverhoor

Mr. J.H.J. (Joost) Verbaan en Mr. L.E. (Laura) Hollander

Noten