Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht, Aflevering 1 2020

Noodweer bij eenvoudige mishandeling: vrijspraak of OVAR?

Mr. P.C. (Perry) Quak

Noten