Nts_2666-6553_2020_035_001
Rss

Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht

Meer op het gebied van Strafrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2020 Alle samenvattingen uitklappen
Voorwoord

NTS 2020/24

Van de redactie

Stoelendans

Artikel

Access_open Een verbod op wraakporno

Het nieuwe artikel 139h Sr kritisch beschouwd

Trefwoorden lex certa, seksueel beeldmateriaal, afbeelding van seksuele aard, openbaar maken, artikel 139h Sr
Auteurs Mr. M. (Michael) Berndsen
SamenvattingAuteursinformatie

    Op 1 januari 2020 is een verbod op misbruik van seksueel beeldmateriaal in werking getreden. Het nieuwe artikel 139h Sr verbiedt het zonder toestemming vervaardigen van seksueel beeldmateriaal, het beschikken over zulk materiaal en het openbaar maken ervan. Bij het wetsvoorstel werden vanuit het parlement en de strafrechtketen de nodige kanttekeningen geplaatst. Ondanks amendementen die de strafbepaling wezenlijk hebben veranderd, is niet aan alle kritiekpunten uit de parlementaire behandeling tegemoetgekomen. In dit artikel wordt artikel 139h kritisch beschouwd, waarbij onder meer de afbakening van de bestanddelen centraal staat (lex certa). Eerst wordt kort stilgestaan bij de aanleiding voor de wetswijziging en de parlementaire behandeling ervan. Vervolgens staat het wetsartikel zelf centraal. Daarna worden enkele knelpunten van deze strafbaarstelling besproken.


Mr. M. (Michael) Berndsen
Mr. M. Berndsen is advocaat bij Meijers Canatan Advocaten te Amsterdam en is onder meer gespecialiseerd in cybercrime en cassatie.
Artikel

Contempt of court als inspiratiebron voor de Nederlandse strafrechtspleging

Trefwoorden common law, niet-naleving van rechterlijke beslissingen, goede strafrechtspleging, contempt by publication, rechterlijk gezag
Auteurs Mr. dr. M. (Marianne) Lochs
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel is gebaseerd op het proefschrift Contempt of court. Een meerwaarde voor de goede strafrechtspleging in Nederland?. De auteur zet uiteen wat onder ‘contempt of court’ moet worden verstaan en gaat in op de vraag of het instrument een zinvolle bijdrage kan leveren aan de waarborging van een goede strafrechtspleging in Nederland.


Mr. dr. M. (Marianne) Lochs
Mr. dr. M. Lochs is advocaat bij Spong Advocaten te Amsterdam.
Artikel

De strafbare voortzetting van de werkzaamheid van een verboden organisatie in artikel 140 lid 2 Sr nader beschouwd

Trefwoorden voortzetting werkzaamheid, artikel 140 lid 2 Sr, verboden organisatie, deelneming, motorclub
Auteurs Mr. dr. A.N. (André) Kesteloo
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel gaat over de strafbaarstelling in artikel 140 lid 2 Sr en de uitleg van het bestanddeel ‘de voortzetting van de werkzaamheid van een verboden organisatie’ in het licht van de wetsgeschiedenis, recente opvattingen in de literatuur en aankomende wetgeving


Mr. dr. A.N. (André) Kesteloo
Mr. dr. A.N. Kesteloo was tot 1 februari 2019 (juridisch) adviseur bij het openbaar ministerie, is thans met vroegpensioen, maar nog steeds actief als (zelfstandig) onderzoeker en auteur.
Artikel

Zorgen om zeden

Trefwoorden artikel 139h Sr, kinderpornografie, grooming, seksuele intimidatie in de openbare ruimte, seks tegen de wil
Auteurs Mr. S.F.J. (Sidney) Smeets
SamenvattingAuteursinformatie

    Tegen de achtergrond van de reeds aangekondigde integrale herziening en modernisering van de zedenmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht en in relatie tot recente en in voorbereiding zijnde strafbaarstellingen op zedengebied brengt de auteur in deze bijdrage een aantal ‘zorgen om zeden’ voor het voetlicht. De auteur wil de wetgever daarmee handvatten aanreiken om de zedentitel inhoudelijk en systematisch tot een helder en werkbaar geheel om te vormen


Mr. S.F.J. (Sidney) Smeets
Mr. S.F.J. Smeets is advocaat bij Spong Advocaten te Amsterdam.
Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/30

HR 11 februari 2020, 18/02505, ECLI:NL:HR:2020:223

Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/31

HR 11 februari 2020, 18/04238, ECLI:NL:HR:2020:235

Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/32

HR 11 februari 2020, 18/00173, ECLI:NL:HR:2020:227

Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/33

HR 11 februari 2020, 19/00804, ECLI:NL:HR:2020:221

Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/34

HR 11 februari 2020, 19/00050, ECLI:NL:HR:2020:228

Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/35

HR 11 februari 2020, 18/03411, ECLI:NL:HR:2020:222

Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/36

HR 11 februari 2020, 18/04435, ECLI:NL:HR:2020:229

Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/37

HR 11 februari 2020, 17/02107, ECLI:NL:HR:2020:232

Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/38

HR 4 februari 2020, 19/03651, ECLI:NL:HR:2020:185

Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/39

HR 4 februari 2020, 18/05488, ECLI:NL:HR:2020:190

Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/40

HR 4 februari 2020, 18/00857, ECLI:NL:HR:2020:192

Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/41

HR 4 februari 2020, 18/03731, ECLI:NL:HR:2020:191

Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/43

HR 28 januari 2020, 18/05374, ECLI:NL:HR:2020:60

Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/42

HR 4 februari 2020, 19/00445, ECLI:NL:HR:2020:195

Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/44

HR 28 januari 2020, 19/00127, ECLI:NL:HR:2020:122

Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/45

HR 28 januari 2020, 18/02966, ECLI:NL:HR:2020:79

Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/46

HR 28 januari 2020, 19/00182, ECLI:NL:HR:2020:121

Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/47

HR 21 januari 2020, 18/01333, ECLI:NL:HR:2020:44

Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/48

HR 21 januari 2020, 18/05326, ECLI:NL:HR:2020:78

Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/49

HR 14 januari 2020, 18/04719, ECLI:NL:HR:2020:31

Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/50

HR 7 januari 2020, 19/00929, ECLI:NL:HR:2020:6

Actualiteiten rechtspraak

Access_open NTS 2020/51

HR 7 januari 2020, 18/03180, ECLI:NL:HR:2020:2