Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht, Aflevering 4 2020

Afscheidsinterview met mr. W.A.M. van Schendel, oud-voorzitter van de strafkamer van de Hoge Raad

Mr. D.J. (Douwe) Herbrink