Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht, Aflevering 3 2021

Pleidooi voor de terugdringing van de korte gevangenisstraf

Prof. mr. J.A.A.C. (Jacques) Claessen

Noten